Aktualności

Wielkie Świętowanie w Domu Dziecka Wielkie Świętowanie w Domu Dziecka

25 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa 60-lecia Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem. Na uroczystość przybyło wielu gości i przyjaciół placówki. Obchody Jubileuszu Domu Dziecka rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Jedliczu odprawioną przez Ks. Biskupa Adama Szala. Ks. Biskup wygłosił przejmującą homilię, zaznaczył znaczącą rolę pracowników domu dziecka w opiece i wychowaniu dzieci ciężko doświadczonych przez los.
Po mszy św. wszyscy uczestnicy pojechali do Domu Dziecka w Długiem, gdzie w parku przy budynku odbywały się dalsze uroczystości.

Pani dyrektor Domu Dziecka Bożena Czaja radośnie powitała wszystkich przybyłych gości. W obchodach jubileuszowych uczestniczyli m.in.: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Adam Szal, Ks. Proboszcz Parafii Jedlickiej Stanisław Turoń, Pani Alicja Wosik - Wice wojewoda Podkarpacki, Starosta Krośnieński - Pan Jan Juszczak, Wice Starosta - Pan Andrzej Guzik, Pani Krystyna Kasza - Skarbnik Powiatu, Pan Jan Pelczar - Dyrektor Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Pani Agnieszka Zygarowicz - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Burmistrz Gminy Jedlicze - Pan Piotr Rostek, Sołtys wsi Długie - Pan Jan Skwara oraz przedstawiciele szkół, podmiotów współpracujących z Domem Dziecka, jednostek organizacyjnych powiatu krośnieńskiego.

Wśród zaproszonych gości liczna grupę stanowili byli pracownicy Domu Dziecka. Z ciekawością i wzruszeniem zwiedzali dom i park, komplementowali zmiany.
Z uśmiechem wspominali dawne czasy.

Nie zawiedli również byli wychowankowie placówki. Przybyli z różnych stron kraju - ze Szczecinka, Wrocławia, Katowic, Sanoka, Krosna i okolic oraz tutejsi, którzy tu się osiedlili, założyli rodziny i są sąsiadami placówki. To były bardzo wzruszające chwile, z łezką w oku, gdy witali się, poznawali, wspominali.
Po oficjalnym przywitaniu gości, pani dyrektor zaprosiła wszystkich do posłuchania piosenki napisanej specjalnie na tę uroczystość przez Tomka - wychowanka placówki.

Występ Tomasza wzbudził wiele emocji i wzruszeń. Wszyscy byli oczarowani treścią i wykonaniem piosenki. Tomek otrzymał zasłużone brawa.
Następnie Pani Dyrektor przedstawiła historię placówki od chwili jej powstania do dnia dzisiejszego. W dalszej części uroczystości głos zabrali goście.
Pan Jan Juszczak w swoim wystąpieniu zaznaczył, że Powiat Krośnieński przywiązuje dużą wagę do placówek tego typu. Świadczy o tym fakt, że mamy w powiecie trzy rodzinne domy dziecka, Katolicką Placówkę wychowawczą "Nasz Dom" i Dom dziecka w Długiem. Ze wzruszeniem wspominał swój pierwszy pobyt w tutejszej placówce, pierwszą wigilię w gronie wychowanków. Wyraził słowa uznania, wdzięczności i wsparcia dla pracowników i wychowanków, życzył dalszej owocnej pracy aby młodzi ludzie znajdowali opiekę i osiągali szczęście.

Pan Starosta poprosił o zabranie głosu Panią Agnieszkę Zygarowicz - Dyrektora PCPR , która odczytała postanowienie prezydenta RP B. Komorowskiego, który na wniosek Wojewody Podkarpackiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczył Panią Bożenę Czaja.
Następnie pani wice wojewoda Alicja Wosik wręczyła medal pani Dyrektor Domu Dziecka.
Pani Bożena Czaja podziękowała za wyróżnienie i docenienie jej pracy. Podkreśliła wkład pracy i zaangażowanie wszystkich pracowników, zaznaczyła, że ten medal to również ich zasługa, że docenia ich prace i dziękuje.

Pani Alicja Wosik podziękowała wszystkim pokoleniom pracowników i wychowanków, którzy tworzyli historię placówki. Doceniła zaangażowanie, poświęcenie i serce wkładane w pracę z dziećmi. Życzyła sukcesów, by dzieci opuszczające placówkę wspominały ją z uśmiechem.
Pani Dyrektor wraz z pracownikami i dziećmi podziękowała Pani Wojewodzie za udział w uroczystości , za miłe słowa , wrażliwość i zrozumienie.

Następnie Pan Marian Duda - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci złożył życzenia jubileuszowe i gratulacje na ręce Pani Dyrektor. odznaczeniem TPD "Przyjaciel Dziecka" został odznaczony wychowawca Domu Dziecka Pan Bogdan Nakonieczny.

Wystąpiła również wieloletnia przyjaciółka Domu Dziecka, rodzima poetka - Pani Bronisława Betlej, która na tę okazję napisała poruszający tekst.
Głos zabrali również: Pan Piotr Rostek - Burmistrz Gminy Jedlicze, Pan Jan Pelczar w imieniu nieobecnego Posła na Sejm RP Piotra Babineza odczytał list gratulacyjny, Pan Wojciech Tomkiewicz - radny Powiatu Krośnieńskiego, Pan Jan Skwara - sołtys wsi Długie, Pani Anna Chytła -Dyrektor Domu Dziecka w Sanoku w imieniu obecnych dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek.

Po oficjalnych wystąpieniach głos zabrały dzieci. Wychowankowie wraz z opiekunami przygotowali część artystyczną. Tomek, Karolina, Mariola, Julita zaśpiewali kilka piosenek, a grupa teatralna przedstawiła sztukę - " Do dyktanda trzeba dwojga". Dzieci zebrały gromkie oklaski i słowa uznania ze strony gości.

Uroczystość Jubileuszu 60-lecia Domu Dziecka zakończyła się poczęstunkiem, obiadem i deserem.


 
 
2011 © Dom Dziecka w Długiem im. Janusza Korczaka
Wszelkie prawa zastrzeżone
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl